Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Değerli ortaklar,
Genel Kurulun değerlendirilmesi ve izlenecek yol haritasını belirlemek için 5 Temmuz Çarşamba Saat : 18.30 da Bayındır 2 Sokak No: 30/5 Ardeşen Evinde toplanarak geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

ÖNERGE

07 Haziran Çarşamba günü

saat 12.00 - 17.30 saatleri arasında

Mithatpaşa Caddesi No:48/7 (YAPIDER)

adresinde imzaya açıktır.

İletişim için

Mustafa GENÇ

05322824399

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

KOOPERATİFİMİZİN MÜCADELE SÜRECİ

 

S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine, 1993 yılında dönemin belediye başkanı Murat Karayalçın tarafından Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm memurların konut sahibi olması amacı ile Çankaya Beytepe köyünde arsa tahsisi yapılmış, kooperatif ukdesine geçen arsaların uygulama imar planları Çankaya belediyesince hazırlanıp 2007 yılında kesinleşmiş, bölge inşaat yapılabilir duruma gelindi.

 

Plana göre, Kooperatif arsalarına çoğunluğu dubleks daire olmak üzere 3.834 konut inşa edilebilecek ve 3.381 olan ortak sayısına göre 453 adet konut fazlalığı arsa bulunmakta idi!

 

Kooperatif Yönetim Kurulunca, Büyükşehir Belediyesi’ne 2010 yılında yoğunluk artışı için müracaat edilmiş ancak “alanda yoğunluk artışı yapılamaz” cevabı alındı!

 

Yönetim Kurlunun, 28.02.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alanımız yoğunluğunun ancak YDA firması ile artırılabileceği yönlendirmesi ile YDA firmasına hazırlattırılan sözleşme genel kurulda okunup görüşülmeden oy çokluğu ile kabul edildi.

 

YDA firmasına ait ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş şirketine yoğunluk artışı yapma ve konutların yapılması için yetki veren son derece tek taraflı, ortakları yok sayan sözleşme 11.03.2011 tarihinde imzalandı.

 

Kooperatif dolayısı ile yüklenici firma tarafından; 05.08.2012 tarihinde Büyükşehir Belediyesine, “konut sayısının ortak sayısına yetmediği” gibi doğru olmayan bir gerekçe gösterilerek2. kez yoğunluk artışı için müracaat edilmiş ve artık her istenilen Büyükşehir Belediyesince kabul edilir duruma gelindi.

 

Müracaat edilmesinden 7 gün sonra; 12.08.2011 Tarih 2467 ve 2468 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kooperatife ait alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilerek yeni 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 13.04.2012 tarih ve 637 nolu kararı ile, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planını kabul edilerek hektar başına 60 (emsal 0,60) olan kişi sayısı 250 (emsal 2,5) ye çıkarılarak yoğunluk 4,2 kat artırıldı.

 

Bülent TANIK başkanlığında olan Çankaya Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yanlış imar planlarına karşı davalar açarak Büyükşehir Belediyesinin ve yüklenici firmanın istemleri iptal edildi.

 

Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli planlar değiştirilerek mahkemelerin önüne geçilmeye çalışılmış, her defasında Şehir Plancıları Odası ve Çankaya Belediyesinin haklı engeli ile henüz konut bulunmayan alanda Kentsel Dönüşüm isteği defalarca engellendi.

 

Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde Alper Taşdelen başkanlığındaki Çankaya Belediyesi ile abi kardeş gibi iş birliği yaptığı kamuoyu ve basına yansımış olup artık Büyükşehir Belediyesince hazırlanan her planlama Çankaya Belediyesince kabul edilir hale geldi.

 

Çankaya Belediyesi Meclisi tarafından, 05.03.2015 gün ve 222 ve 223 sayılı kararlar ile yüklenici firma ATM firmasının hazırladığı, bu güne kadar benzeri görülmemiş uygulama imar planlarını onaylayarak Büyükşehir ve yüklenici firmanın istemleri yerine getirildi.

 

Son olarak, Kooperatif arsalarının bulunduğu alanların; 1/25.000 lik planı mahkemece bozulunca Büyükşehir Belediyesi, yeni, 1/25.000 ve 1/5.000 lik planları 10.08.2016 tarihinde 1546 ve 1547 nolu kararı ile aynı oturumda sadece iki madde de değişiklik yapılarak yeniden onayladı.

 

Yapılan Planların iptali için davalar açıldığı ve dava sonunda iptal edileceği bilinmektedir. Konu ile ilgili süreç, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin 03.10.2016 tarihli “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ÇANKAYA BELEDİYESİNDEN EL ELE AKÇALI İŞLER” başlıklı basın açıklamasında anlatılmaktadır.

 

1/5.000 lik plan 05.09.2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesince askıya çıkarılmış iken Çankaya Belediye Meclisi kanunlara uymadan, planlar askıya çıkmadan, kesinleşmeden 02.09.2016 tarihli 592 nolu kararı ile 1/1.000 lik uygulama imar planını kendisine sunulan şekli ile kabul ederek Büyükşehir Belediyesine gönderdi. Büyükşehir Belediyesi uygulama imar planını 14.10.2016tarihinde 2054 nolu kararı ile onayladı ve Çankaya Belediyesince 27.10.2016 tarihinde plan askıya çıkarıldı.

Söz konusu meclis kararına Ankara Valiliği ve de 31 kooperatif ortağımız itiraz etmiştir.

 

Cumhurbaşkanımızın defalarca gündeme getirdiği ve son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından Milliyet Gazetesinin 07.11.2016 tarihinde Gazeteci Abdullah Karakuş’un röportajında sorulan sorulara verdiği cevaplardaki;

Parsel bazlı yoğunluk artışlarını yasaklıyoruzYani tek başına bir insanın bir parsel üzerinde gelip de emsallerinden, komşularından farklı olarak daha yoğun şekilde yapı yapmasını yasaklıyoruz.”

“Eğer bir yerde imar tadilatı olacaksa ve bu imar planı tadilatı da makul gerekçelere dayanıyorsa o zaman o imar tadilatı yapılsın.”

Bizde hepsi iç içe geçmiş bir arabesk yapı var…”

“Çok net söyleyebiliriz. Şehir imarlarını mahveden insanlara karşı savaş aştık.”

Sözlerini de örnek göstererek bölgede, yoğunluk emsali 2.00 olarak kabul edilmişken kooperatife verilecek alanlarda yoğunluğun 2.70-3.00 aralığına çıkarılmasına ve şehir planlamasına uygun olmayan konularda itiraz edilmiş, Çankaya meclis üyeleri ile görüşülerek bu yoğunluk artışının ortaklarımızın değil birtakım rant çevrelerine hizmet ettiği ifade edilerek,

Kooperatif alanlarında inşa edilecek alanda yoğunluğun 2.00’yi ve konutların 17 katı geçmemesi istendi.

Çankaya Belediye Başkanından randevu istenerek konu anlatılmak istendi ancak randevu alınamadı. İmardan sorumlu başkan yardımcısı ile yapılan görüşmede sadece, kooperatifimiz alanlarına yerleşecek konutların planlamadaki gibi 2.00 emsale göre yerleştirilmesi, yoğunluğun 3.00 çıkarılıp sıkışık hale getirilmemesi istemine karşı “Evet bizde bu şekilde yoğunluk artışına karşıyız, ancak Çankaya Belediyesi planlamayı kabul etmezse Büyükşehir Belediyesi yetkisini kullanarak kendisi onaylıyor. Biz onaylayarak kamu adına bir kısım park ve benzeri alanlarda iş yaptırma olanağına sahip olduk” cevabı alınmıştır. (Kamu adına yapılan işin biri aşağıda 1. Maddede gözükmektedir.)

Bu masumane istemi Çankaya Belediyesi 04.01.2017 tarihinde 25 nolu meclis kararı ile ret etmiştir. Ne hikmetse tüm meclis kararları internette yayınlanmış, sadece kooperatife ilişkin karar internet sayfasına koymamış, ortaklarımızın müdahalesi sonucunda 31.01.2017 tarihinde İnternet sayfasına koyma zorunda kalınmıştır. Buna rağmen onaylanması için Büyükşehir Belediyesine ivedi olarak yıldırım hızıyla gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi de Çankaya Belediyesinden geri kalmamış bir sonraki ayda gündeme alması gerekirken, ortakların menfaati için! konuyu önce imar komisyonuna havale etmiş, imar komisyonu raporunu tutmuş, raporunu meclise sunmuş ve Çankaya Meclis Karar tarihinden 9 gün sonra 13.01.2017 tarihinde 125 nolu kararında,

Şahıslarca yapılan itirazlar için İlçe Belediyesinden gönderilen tutanakta ise, (Plana itiraz eden 31 ortağın ismi verilerek)

İtirazlarda Özetle;

1/1000 ölçekli plan notlarında yer alan 3, 17, 18, 26, 27 no.lu plan notlarının kaldırılmasının istenildiği, bu plan notlarına göre kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanındığı, 17 kattan fazla konut yapılmamasının istenildiği, bölgede yoğunluk artırılacak ise tüm bölgenin makul seviye yoğunluğunun artırılmasının uygun olacağı, kooperatife iskan alınabilmesi için 05.03.2016 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararında kooperatifin sorumluluğunda olmayan işlerin yapılmasının zorunlu kılındığı, söz konusu alandaki plan değişikliklerine daha önceden açılan davalardan TMMOB Şehir Plancıları Odası'nca yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen 2016/592 sayılı İlçe Belediye Meclisi Kararının alınmasının şehircilik ilke ve esasları ile bağdaşmadığı iddialarına yer verildiği,

Denilerek, Çankaya Belediye Meclisinin ret kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu süreç devam ederken ortaklarımız lehine davranması beklenen, haklarımızı koruması gereken Kooperatifimiz Yönetim Kurulu da hak mücadelesi veren 31 ortağımızı isimleri ile ifşa ederek “inşaat ruhsatı verilmemesi” için dilekçe verdiler şeklinde ortaklara yalan ve yanlış bilgi vermeyi sürdürdüler.

Ayrıca kooperatif yönetim kurulunun belediyelerin ve yüklenici firmanın her dediğini yapar duruma geldiğini, asıl görevi olan ortakların çıkarlarını koruma görevinden uzaklaştığını da görmek mümkün hale gelindi.

Yönetim kurulu, muhalif dediği kişilerin kooperatif çıkarına çalışma yaptıklarını ve sayelerinde son genel kurulda birçok kooperatif lehinde kararlar alındığını itiraf etmelerine rağmen Kooperatifin web sayfasında 02.02.2017 tarihli yazıda (sarı renkli kısım) yukarıda Çankaya Belediyesine yapılan eleştiriyi kendi üstlerine alınarak cevap verme ihtiyacı hissetmeleri bir yana yukarıda kimlerin kimlere nasıl pazarlandıkları konusu açık ve net iken kendi beceriksizliklerini gizlemek için ortaklarımıza çirkin saldırıda da bulunulmuştur.

Meclis Kararlarının internet sitemizden yayınlanması,  bu kişilerin müdahaleleri sonucu değil, sizlerin bilgilenmesi için Yönetim Kurulu kararı ile olmuştur. Muhalefet olarak adlandırılan bu arkadaşlar kendilerini pazarlamaya çalışmaktadırlar. 

 

Yazıda ayrıca,

1- Ruhsat almamızı 3 ay geciktirmişlerdir. 

2- Hisselerimizin değerinin düşmesine neden olmuşlardır. 

3- Ortaklarımızı umutsuzluğa düşürmüşler ve bazı  ortaklarımızın  hisselerini devretmesine sebep olmuşlardır.

4- Çevre  ve  Şehircilik Bakanlığı "İmarlı  Alanlar Tip İmar yönetmeliği" nin  uygulanmasını  Haziran/2017 ayına kadar uzatmamış olsa konutlarımızın zorunlu olarak küçültülmesine sebep olacaklardı.

Şimdi bu bilgilerin hangisi yalan, bu sıkıntılı süreci hepimiz yaşadık.

Suçlamaları yapılmıştır.

 

Ankara Valiliğinin itirazından neden bahsetmiyorlar. Bu bilgilerin hepsi yalan sadece becerememenin suçluluğu içinde başkalarına çamur atarak ortaklar yanıltılmaya çalışılmaktadır.

Büyükşehir Meclisinin 125 nolu kararından alıntıya bakalım ne diyor. “Onaylı uygulama imar planına Çankaya Belediyesindeki askı süresi içerisinde Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.11.2016/47779, 11.11.2016/48697 sayılı yazıları ile özetle, Eğitim Alanları için kurum görüşü alınması gerektiği, kamu tarafından yapılacak eğitim tesisleri için alan ayrılmamış olduğu…”

 

Normal koşullarda bir bölgede yoğunluğun artışı arsa sahipleri tarafından arzu edilen bir durum olması gerekirken nasıl oluyor da bu alanda 31 kişi itiraz edebiliyor konusu göz önüne alınarak, kamuoyu şu sorulara cevap bulunmasını istemektedir.

 

1-      Çankaya Belediyesi, 05.03.2015 tarihli 222 nolu meclis kararı, KARAR bölümünde “Kültür Merkezi, 3 adet Sosyal Yaşam Merkezi (Çankaya Evi), Lozanpark Yapım ve Düzenlemesi, Çukurambar Park Yapım ve Düzenlemesi, Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde Park Yapım ve Düzenlemesi işleri bedelsiz olarak yapılıp İlçe Belediyesine hibe edilmeden Akçalı Yapı Kooperatifine yapılacak konutlara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan ruhsatı) verilmez.’’

Denilerek, Kooperatifimizin iskân alabilmesi için 50 milyonluk bütçe ile yapılacak ve kooperatif sorumluluğunda olmayan işlerin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

05.03.2015 tarihli 223 nolu meclis kararı ile yüklenici firma ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş nin (YDA) 222 nolu kararda ki işlerin yapımını üstlendiğini, ancak yüklenicide herhangi bir sorumluluğun olmadığını, işin yapılmaması durumunda sorumluluğun kooperatifte olduğunu ve iskanın alınamayacağı, kaldı ki işin yüklenici tarafından yapılacak olması kooperatiften kazanılacaklar ile yapılacağı, böyle bir istemin karşılığının kamu adına rüşvet olup olmayacağı,

19.11.2016 tarihinde Lozan parkı 3. ve 4. Etap inşaatı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yaptığı törenle başladığı (Çankaya Belediyesinin aylık çıkardığı Gazete Çankaya’ nın Aralık 2016 sayısı 5. Sayfasında haber mevcuttur.) bilinmektedir.

Bu proje ihaleye çıktımı?

Kime ve ne suretle iş verildi?

Hangi firma tarafından, neyin karşılığında yapılıyor?

2-      23.05.2016 tarihinde Sözcü gazetesinde çıkan habere göre kooperatif alanlarının bulunduğu komşu alanda Beytepe Hukukçular Kooperatifi ile ilgili haberde;

Söz konusu kooperatif ortaklarının üst düzey yönetici kişilerden oluşması nedeni ile Emsal artırımı için birilerine rant verilmeden yine yoğunluğun 0,60 dan 2.00 emsale çıkarılarak kişi başına 80 m² net alanı varken işin nasıl %50 ile verilebildiğini, her ortağa ücret ödemeden bir konut verilebildiğini, Akçalı Kooperatifinde her ortağın 347 m²  net arsası bulunduğu, aynı koşullara göre 4 konut verilmesi gerekirken ücret ödenmeden bir konut verileceği konusunun nasıl açıklanabileceği?

3 Konutun ne kadarı yüklenici firmaya ne kadarı rant çevrelerine gidiyor?

Kimlerdir bu ranta ortak olanlar?

3-      Büyükşehir Belediyesi, arsaların devrinde bu kadar zorluk çıkarmışken, yönetim kurulunun ilk müracaatında yoğunluk artışı isteğine yapılamaz demişken araya yüklenici konulduğunda her istenileni kabul eder duruma gelmesi neyin karşılığındadır?

4-      Sözleşme maddelerinde; (6.5) “İş sahibi, iş bu sözleşme konusu taşınmazlara ilişkin inşaat ruhsatlarının alınmasını takiben en geç yedi takvim gün içinde tablo 4’ te yer alan Pursantaja göre taşınmazları yükleniciye veya onun tayın edeceği üçüncü kişilere tapuda devir edecektir.”

Verilecek alan konut dışında kalan tüm alanlar olup ilk yapılan planlamada değerinin 200-300 milyon lira olduğu düşünüldüğünde, verilecek alanlar, 4. Maddede belirtilen konu karşılığı olabilir mi?

Bu sorusunun cevabını, Sözleşmenin 25.4 maddesinde belirtilen, “iş bu sözleşme madde 23.2, madde 24 ve/veya madde 25.3, uyarınca fesih edilmesi halinde, iş sahibi tablo 3’e göre yüklenicinin inşaat dönemi öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında almış olduğu taşınmazları hiçbir şekilde iadesini talep edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.”

Cümlesinde aramak gerekmez mi?

Alanlar yoğunluk artışı karşılığı verileceği için geri alınamaz olacaktır.  

Belediyelerin yapma hükümlüğünde ki planlamaların bir firmaca üzerine alınması bu ilişkiyi anlatmıyor mu?

Yoğunluk artışı karşılığında konut dışı tüm alanlar yükleniciye değil 3. şahıslara yanı Büyükşehirde yoğunluk artışı sağlayanlara mı verilecek?

 

5-      Kooperatif arsalarının 14 ayrı bölgede bulunduğu halde sadece kooperatif alanlarında yoğunluk artışı neden yapılmaktadır? Bölgede yoğunluk artışına ihtiyaç varsa tüm bölge şehir planlamasına uygun şekilde toplu olarak neden planlanmamaktadır? Bu tutumla hangi çevreler zengin edilmeye çalışılmaktadır?

6-      Yüklenici firmanın nasıl “siz benimle sözleşme yapın ben arsalarınızın yoğunluğu artıracağım ve konutları size teslim edeceğim diyebilmektedir? Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerinin sorumluluğunu nasıl üstlenebilmektedir?

7-      2016 yılında yapılan olağan genel kurulda yüklenici firma kürsüye çıkıp “siz on yıldır planı yaptıramadınız, ben altı ayda onaylattım, şimdi istemlerimizi kabul etmezseniz 10 yıl daha plan yaptıramazsınız! Tehdidini nasıl yapabilmektedir?

8-      Çankaya Belediyesi onayladığı uygulama imar planı ile (222 nolu karar) Plan notu 3. Maddede, 2 Bina arasındaki mesafe bina yüksekliğinin en az yarısı kadar olacak koşulu (H/2 şartı) aranmayacaktır. Ayrıca,

Plan notu 19 Maddede,  “Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir” kararları ile,

Kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanıyor. Böylece kooperatife yapılan plana göre tahsis edilecek konut alanlarından yaklaşık olarak sözleşmeye göre 160.000 m², 2.00 emsale göre 110.000 m² konut alanı sözleşme dışında ilaveten yükleniciye bağışlanacaktır. İşte bu bağışa Çankaya Belediyesi sayesinde kavuşulmuş olunacaktır.

Çankaya Belediyesinin bu haksızlığa evet diyebilmesinin karşılığı nedir?

9-      Kooperatif ortaklarının 24 yıllık amansız mücadelesi maalesef Çankaya belediyesinin katkıları ile ortakların yenilgisi ile sonuçlandırılmak istendiğini gösterir bir gerçektir.

Melih Gökçek’in 20 yıl önce ortaklara söylediği “sizleri arsa zengini yapmam” sözleri tam tersi bir durum olan rant çevrelerini zengin yapacak istemine 20 yıl sonra Çankaya Belediyesinin onay vermesi nasıl açıklanabilir?

10-  Plan notu 27. Madde: “Belirlenen inşaat alanı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.” denilmektedir.

Planlama alanına 150 m² lik 11.540 konut sığmaktadır. Bu madde ile konut büyüklüğü 75 m² olursa konut sayısını ikiye katlama imkânı doğmuş oluyor.

Şehir planlamasında planlama alanına yerleşecek kişi sayısı belli olup kişi sayısına göre alt yapı düzenlenir.

Söz konusu madde ile yasa ihlal edilmiş oluyor,

Böylesine önemli bir konu yüklenicinin keyfi uygulamasına nasıl bırakılabiliyor?

11-  Sözleşmenin 8.3 (b) bendinde, iş sahibi ile yüklenici, işbu sözleşme kapsamını hukuki süreci devam eden kadastro 547 parselin tablo 3’e aktarılması esasına göre düzenlemişlerdir. Kadastro 547 parselin iş sahibi adına tapuda tescil edilmesi halinde, iş sahibi söz konusu 547 parselden oluşacak yeni imar parsellerini tablo 3 kapsamında yükleniciye tapuda ferağ etmeyi kabul taahhüt eder. Ancak yüklenici, iş sahibinin bu parselle ilgili olarak dava başlangıcından parselin tapuya tescilinin yapılmasına kadar yaptığı ve yapacağı her türlü resmi gideri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yapılacak ödemelerin tutarı ve şekli yüklenici ile iş sahibi arasında düzenlenecek ek protokolle ayrıca düzenlenir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, kadastro 547 parselin iş sahibi adına tapuda tescil edilmemesi halinde, yüklenici iş sahibinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Denilmektedir.

Kadastro 547 parsel tapusu belediye de olmasına rağmen kooperatifçe parası ödenmiş devir gerçekleştirilmemiş, devri için dava açılmıştır. Dava sonucu kooperatife geçeceği kesin olup Büyükşehir Belediyesine herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Yapılan sözleşme ile alınması veya alınmaması durumunda karşılıklı olarak bir hak talep edilmeyeceği imza altına alınarak söz konusu parsel yok sayılmış, yükleniciye hibe edilmiştir.

Unutulmamalıdır ki hibe edilen alan kooperatif başkanının genel kurul tutanağına geçen 1.530 konutluk alan olup,

Bu alan olmadan da yüklenici firma kazanabiliyorsa alanın karşılıksız verilmesi bir rant paylaşımını göstermez mi?

12-  Ankara’nın en çok rant getiren alanı olan Çayyolu bölgesinde herhangi bir yüklenici ile kat karşılığı olarak sözleşmeler aksarı % 50 hisse arsa sahibinin olurken,

Kooperatife ayrılacak alanların konut düzeyinde %29 lar da kalması, arsa düzeyinde ise %16 alan verilmesi ve de buna hiçbir iş merkezinin kooperatife verilmeyeceği de düşünüldüğünde bu oranların çok daha düşeceği gözükmekte olup,

Türkiye de böyle bir paylaşım örneği var mıdır?

Sorularını sorup yanıtlarını bulduğumuzda milyon dolarları ifade eden rantın asıl sahipleri dışında kimler tarafından kullanılmaya çalışıldığı görülecektir.

 

Ortaklarımızın hakları gasp edilmeye çalışılırken diğer taraftan da 28.02.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun yasalara uygun olarak yapılmadığı, yapılan yoğunluk artışının ortaklarımızın değil rantiyecilerin işine yarayacağı gerekçeleri ile 16 ortağımız tarafından açılan davada, davanın reddine dair karar;

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, bozma kararını yönetim kurulu itiraz etmiş ancak 22.03.2017 tarih ve 2017/883 nolu kararı ile “genel kurula hükümet komiserinin katılmaması” gerekçe gösterilerek genel kurul ve genel kurulda alınan kararların geçersiz olması gerektiğine ilişkin karar vererek yönetim kurulunun itirazı ret edilmiştir. Dosya 8. Asliye Ticaret Mahkemesi ne 2017/280 dosya numarası ile iade edilmiştir.

Bu durumda yerel mahkeme kuvvetle muhtemel olarak Yargıtay kararına uyarak genel kurulu dolayısı ile yapılan sözleşmeyi hükümsüz kılacaktır.

Yapılması gereken şey hiç zaman kaybetmeden;

 

Yok, hükmünde olacak bir sözleşmeye bir takım ilaveler yapılarak yenilenmesi yeni bir hukuksuz durum oluşturmadan, yasalara uyularak günümüz koşullarına göre hazırlanacak yeni sözleşme hazırlanmalıdır.

2017 yılı şartlarına ve sebepsiz zenginleşmeyi önleyecek şekilde hazırlanacak yeni sözleşme; gizlenerek değil her ortağa gönderilerek genel kurulun onayından geçirilmesi zorunludur.

Böylece her söyleneni yapar konumda değil 3.381 ortağın istemleri doğrultusunda yapılacak yeni sözleşme ile ortaklarımızın hakları alınmış olacaktır.03.05.2017

 

AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPRATİFİ

ORTAK DAYANIŞMA GURUBU

 

Yazarı: Cengiz TEKİN

 

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Önerge 07 Haziran 2017 günü 09.00 - 17.30 saatleri arasında
Bayındır 2 Sokak No:30/5 Ardeşen Evinde imzaya açıktır.


İletişim içim

Mustafa GENÇ

0532 282 43 99

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

DEĞERLİ AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARI

 

24 Yıllık bir süreçte hakkımız olanları alabilmek için mücadele ediyoruz.

Bizler; Bu mücadelede bazen eleştiri alıyor, çoğu kez sizlerin sayesinde gerçekleri görüyor ve yönetim kurulunun da kabul ettiği kazanımlarımız oluyor övgüleri alıyoruz.

Mücadelemiz, hepimizin tek isteği tek amacı olan haklarımızın sonuna kadar almasını istemesinde odaklanıyor. Sonuca kısa yoldan ulaşmamız birlikteliğimizden geçtiğini biliyoruz. Buna rağmen bir kısım ortağımızın mücadeleden yorulup, “Ne verirlerse versinler ne alırlarsa alsınlar buna razıyız” konumuna geldiklerinden ve yapılan yanlışları görmelerine, rağmen yılgınlık nedeni ile göz yummalarından kaynaklandığını biliyoruz.

Sitemiz beklentilerimizi, görüşlerimizi açıklama platformu olarak oluşturulmuş ancak sürekli saldırıya uğrayarak yazışma olanağımız engellenmiştir.

Sitemizi, yeniden yeni formatta hizmetinize açtık ve düzenli olarak gelişmeleri sizlerden alacağımız bilgilerle birlikte yayınlayacağız.

Hiçbir zaman gereksiz söz dalaşına girmeyeceğiz, sadece doğru bildiğimiz konuları sizlerle paylaşacağız. Ancak üzerimize atılan yalan ve yanlış saldırılara da yine doğruları, gerçekleri açıklayarak çıkar çevresini rahatsız etmeye devam edecek, hakkımız olanların kazanılması için çalışacağız.

Kazanımlarımız rant çevresinin kazancından kaybı kadar, 3.381 ortağın ortak kazanımı olacak.

Bizler biliyoruz ki hep birlikte amacımıza ulaşmak için bir araya gelebilirsek sonuca ulaşmamız kısa sürede mümkün olacak ve 24 yıllık beklentimizin sonucuna ulaşmanın gururu ile huzur içinde olacağız.

Şu gerçeği hiç unutmamalıyız, şu anda her ortağın imarlı 347 m2 arsası olup sadece arsa değeri en az 1.000.000 TL’dir. Oysa bu şartlarda birer konut sahibi olsak dahi bu değer 600.000 TL civarına düşecektir. Şimdiki değerleri de herkesçe bilinmektedir.

Sitemizde, bu güne kadar ulaşamadığınız tüm meclis kararlarını, sözleşmeleri, kooperatifimiz hakkında çıkan gazete haberlerini ve kendi görüşlerinizi görme olanağına sahip olacağız,

Ayrıca, aynı adla oluşturduğumuz Whatsapp, İmail, Facebook ve cep telefon mesajlarımızla bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Lütfen bizimle aynı görüşe sahip olun veya olmayın bize katılarak ortak bir platform oluşmasına katkı koyun. Biz biliyoruz ki farklı düşüncede olanların görüşleri bir araya geldiğinde en doğru sonuca ulaşmak ve birlikte tek yürek olarak çıkarlarımızı savunmak çok daha kolay olacaktır.

Gelin sizlerde bizlere yukarıda belirtilen haberleşme kaynaklarımıza ortak olmanız için telefon, imeil ve facebook adresinizi bildirerek sizlerin de görüşlerini tüm ortaklara duyurulmasına olanak tanıyın.

Bu mücadele, tek hedef olan haklarımız için,

Bu mücadele, gelecekte birbirimize güler yüzle bakabilecek komşuluklarımız için,

Bu mücadele, ne işi var belediye çalışanlarının orada yaşamasına, satsınlar başka yerden konut alsınlar diyerek ortaklarımızı küçümseyenlere karşı olmak için,

Bu mücadele, haklarımızı bir avuç kişiye hibe etmemek için,

Bu mücadele, onurlu, huzurlu geleceğimiz içindir.21.02.2017

 

 

S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Ortak Dayanışma Gurubu

Alt Kategoriler